Canh tác hữu cơ là gì? Một số kỹ thuật canh tác hữu cơ

canh tác hữu cơ

Canh tác hữu cơ 1. Canh tác hữu cơ là gì ?  Canh tác hữu cơ là một phương pháp nông nghiệp dựa vào các quá trình tự nhiên để trồng trọt và chăn nuôi. Cách tiếp cận canh tác này tránh sử dụng phân bón tổng hợp, thuốc trừ sâu và sinh vật biến đổi …

Chat Zalo

0382438882